Undervisning

Vocaelis

sangundervisning

Undervisningen

 

Vocaelis tilbyr 2 typer sangundervisning:

 

Ordinær sangundervisning og sang og scene.

 

Kursene går over 2 semester. Ett semester består av 16 undervisningstimer med undervisning i gang pr uke.

1 undervisningstime varer i 45 minutter.

 

Vennekurs: Dette er et tilbud for elever som ønsker å dele på en sangtime. Det er kun mulig å bestille vennekurs om det er to som ønsker dette tilbudet.

 

Oppstart og varighet:

Vårsemester uke 3 - 21

Høstsemester uke 35 - 50

 

Vårsemesteret for 2016 starter opp uke 9 og varer til uke 22.

Prisen justeres etter dette.

 

 

 

 

 

Ordinær sangundervisning

 

På dette kurset fokuserer vi på:

- sangteknikk

- bli kjent med ulike sjangere innen sang

- bli kjent med sin egen stemme

- note notelære

- noe mikrofonteknikk og bruk av mikrofon innen ulike sjangre

 

Sang og scene

 

Kurset har samme innhold som ordinær sangundervisning men det vil være betydelig mer undervisning i mikrofonbruk.

Det er derfor ønskelig at eleven har noen grunnkunnskaper innen sang fra før.

I tillegg vil vi også ha fokus på bl. a improvisasjon og arbeidet med å utvikle egen sound.

 

Konserter

Det arrangeres inntil 2 konserter pr år hvor familie og venner blir invitert for å høre hva elevene har jobbet med . Konsertene er i slutten av semesteret.

Vocaelis ønsker godt samareid med foreldre og foresatte. På denne måten skaper vi et godt læringsmiljø sammen. Kommunikasjon vil ofte skje via mail eller telefon.

Copyright @ All Rights Reserved