Priser

Vocaelis

sangundervisning

Priser

 

Undervisning gis en gang i uken ( 45 min) og det er 16 undervisningsuker i hvert semester.

 

Et kurs går over 2 semester.

 

 

 

 

 

 

 

Ordinær sangundervisning

3300 kr/ semester

Ordinær sangundervisning "vennekurs"

2500 kr/semester

Sang og scene

3500 kr/ semester

Sang og scene "vennekurs"

2700 kr/ semester

NB Priser på vennekurs er pr pers

 

Det gis 500 kr i søskenmoderasjon

 

 

 

Kursavgiften deles i 2 avdrag pr semester.

 

Konserter

Det arrangeres inntil 2 konserter pr år hvor familie og venner blir invitert for å høre hva elevene har jobbet med . Konsertene er i slutten av semesteret.

Foreldrekontakt

Vocaelis ønsker godt samareid med foreldre og foresatte. På denne måten skaper vi et godt læringsmiljø sammen. Kommunikasjon vil ofte skje via mail eller telefon.

Copyright @ All Rights Reserved